Flyer

Revival of The Flyer In november 2013 kwam de Flyer weer in Nederlandse handen. The Orange Coast College, bij monde van bestuurslid Brad Avery, liet blijken bijzonder blij te zijn met het initiatief van ‘Revival of The Flyer’ en sprak zijn vertrouwen uit in een nieuwe toekomst voor de Flyer met de woorden: “We’re glad that you take her home!” De ondertekening van het contract betekende voor de betrokkenen een emotioneel moment dat op gepaste wijze werd gevierd met een diner bij de Newport Yacht Club. 24 maart 2014 ging ze in refit bij Royal Huisman in Vollenhove om op 24 juli Royal Huisman te verlaten en te worden getuigd in Enkhuizen. 24 augustus 2014 lag ze zeilklaar in IJmuiden voor haar eerste proefvaart. Verzameld Werk verzorgde de website.