AVG werpt schaduw vooruit

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), deze wetgeving wordt van kracht in de hele EU. 

GDPR staat voor General Data Protection Regulation. In het Nederlands is dat AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is een nieuwe Europese wet die de verouderde Data Protection Directive van 1995 vervangt. De wet werd in 2016 goedgekeurd maar pas vanaf 25 mei 2018 zal deze gecontroleerd worden. De nieuwe wet handelt over hoe bedrijven persoonlijke data mogen verkrijgen, gebruiken, opslaan en verwijderen. De wet is toepasbaar op bedrijven uit alle sectoren die persoonlijke data behandelen van EU-burgers. 

Persoonlijke data is data die direct of indirect iemand kan identificeren. Voorbeelden hiervan zijn namen, e-mailadressen, posts op social media, IP-adressen. Voor gevoelige data gelden nog striktere regels. Gevoelige data kan gaan over ras, genetische info en dergelijke. De meeste bedrijven behandelen persoonlijke data en kunnen daarom de gevoelige data buiten beschouwing houden. 

Wat verandert er voor u?

Elke organisatie legt adressenbestanden aan van klanten en (toe)leveranciers. Welke informatie u precies vastlegt, hangt af van het gebruik: voor het verzenden van e-letters aan prospects volstaat het mailadres. Onder het credo ‘ken je klant’ heeft u van goede relaties wellicht meer informatie opgeslagen: volledige adressen, mobiele nummers en misschien zelfs privézaken zoals verjaardagen. 

Meer weten: mail support@verzameldwerk.com