Ruim baan voor creativiteit

Er is in de huidige tijd nagenoeg geen tijd meer om stil te staan bij wat je maakt, achterom kijken, het nog eens over doen. Het concept tegen het licht houden en beoordelen op wat je werkelijk wilde zeggen. Ik wil een pleidooi houden dat wel te doen. Wanneer je doelstellingen hebt geformuleerd, begint de conceptfase. Een fase die soms best lang kan duren. Kun je creativiteit sturen, zeker. Kun je op commando creatief zijn, nee. Soms ontbreekt het aan inspiratie. Soms heb je het net niet.  

Je probeert binnen de kaders van je klant te denken en tegelijkertijd die kaders op te rekken. Dat laatste is noodzaak om tot nieuwe dingen te komen. Een kader is beklemmend en kan alleen opgerekt worden door de randen op te zoeken. Steeds weer opnieuw. Waar: in de auto, tijdens een brainstorm, onder de douche. Altijd en overal kan het gebeuren. 

Wanneer je bezig bent laat het je niet los. Steeds opnieuw dwalen de gedachten af. Steeds opnieuw komen er invalshoeken bij.   Oog voor een concept, voor een noviteit is er echter nauwelijks. Om verder te komen is het zaak te blijven vernieuwen, ook al wordt er niet om gevraagd. De bakens steeds opnieuw verzetten en dat wat zeker was los te laten. Alleen door te durven denken kom je verder. Neem er de tijd voor, neem onverwachte afslagen en beargumenteer het.  

Jan Dronkers