Samen aan de slag met het realiseren van je doel.

Tegenwoordig is het noodzaak om strategie, branding, content en development als één te laten opereren. Door alle disciplines op elkaar aan te laten sluiten is de boodschap naar je klant sterk, eenduidig en overtuigend. Wij werken daarom vanuit een projectgedachte, waarbij alle disciplines aanwezig zijn. Zo wordt er vanuit strategie bepaald welke boodschap en richting er gegeven wordt aan het merk. 

Door middel van branding krijgt het merk een (visueel) jasje aan, dat aansluit bij de doelgroep, de markt, strategie en boodschap. Content en development ontwikkelen alle middelen die nodig zijn om op juiste wijze invulling te geven aan de customer journey.

Na lancering van het merk, campagne en/of actie, wordt nauwgezet data verzameld, geanalyseerd en gemeten, zodat we tijdig kunnen bijsturen. Zo zijn we in staat om een merk te laten groeien vanuit een sterke basis. 

Hieronder lees je meer over onze specifieke dienstverlening, maar een keer vrijblijvend in gesprek over jouw vraagstuk kan natuurlijk ook! Dit geeft ons de kans om gerichte oplossingen aan te dragen en mee te denken over de koers van je merk.

Maak een afspraak

Ons scala aan diensten is breed, maar wij opereren altijd vanuit hetzelfde gedachtegoed. Dit zijn de basisprincipes.

In een wereld die bol staat van de platitudes willen wij een ander verhaal vertellen. In de eerste plaats houden we van een lange relatie. Geen ‘hit en run’ maar een gedegen kennismaking, waarbij het onze taak is te onderzoeken of we bij elkaar passen en we de ruimte krijgen om kennis te vergaren over de organisatie, de markt en de eindgebruiker. Ruimte die we opeisen, gewoon omdat we anders niet voor je kunnen werken. Het is onze klantenreis die we goed documenteren om echt aan de slag te kunnen.

Op basis van onderzoek en voortdurende analyse van de resultaten krijgen we een beeld van de kansen en de uitdagingen waar jullie als organisatie voor staan. En dat werken we uit tot een heldere strategie die rekening houdt met budget en uitgaat van de KPi’s die we samen vaststellen.

In alles wat we doen willen we modulair zijn. De kern blijft maar door modules toe te voegen zijn we uiterst flexibel bij het maken van campagnes. Wendbaarheid en kunnen bijsturen waarbij het fundament gelijk blijft, is noodzaak voor een eenduidig en consistent verhaal.

Die modulariteit streven we ook online na. Hier is de basis Symfony maar door doordachte keuzes kunnen we uitbreiden en weglaten. Soms is minder beter, soms wil je online uitpakken. Landingspagina’s moeten snel te bouwen zijn en aansluiten op de doelgroep. Dat betekent ook dat we maximaal aansluiten op de SEA-doelstellingen en kunnen volgen wat er gebeurt.

In alles wat we doen kijken we naar de effectiviteit. We meten voortdurend en bepalen of we moeten bijstellen. Wanneer stapt een websitebezoeker uit? Wat beweegt de bezoeker. Kunnen we door een kleine verandering de aandacht vasthouden? En hoe goed is de CTA.

Wat we doen op een site is ook handvat voor de e-marketing, sterker beide systemen voeden elkaar. Het kunnen zien en verleiden van de bezoeker zijn stappen in de customer journey. Door effectiviteit te koppelen aan heldere KPi’s kunnen we werken aan de salesdoelstellingen van onze klanten.

Lightronics-Lumierepark-Almere

Lightronics

Hoe wij draagvlak creëerden voor de klanten van Lightronics voor nieuwe en bestaande PMC's.

Webdevelopment